Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK019/2021ZO
290,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
5. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK020/2021ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ITB Development, a.s.
3. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK018/2021ZO
100,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ÚPn s.r.o.
1. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK016/2021ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ELPROTECH s.r.o.
1. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK017/2021ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ELPROTECH, s.r.o.
23. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK015/2021ZO
325,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
17. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK014/2021ZO
240,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Juraj Láska-EKS
15. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK013/2021ZO
8 043,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
5. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK012/2021ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GIS Services, s.r.o.
3. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK011/2021ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DOMaják, s.r.o.
1. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK010/2021ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Arnold Pereszlényi, SHR
29. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK009/2021ZO
170,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Peter Badiar - BONUM
25. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK008/2021ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DOMaják, s.r.o.
18. Január 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
20/2020Z
Doplnená
19 006,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Generali Poisťovňa, a. s.
18. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK006/2021ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ORESTAV, s.r.o.
18. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK007/2021ZO
635,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
15. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK005/2021ZO
390,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave TOPSET Solutions s.r.o.
14. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK003/2021ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Riečnica - Javorina, s.r.o.
14. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK004/2021ZO
410,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Vychylovka, s.r.o.
13. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK002/2021ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Riečnica -Kováčovo, s.r.o.