Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK045/2020ZO
345,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
2. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK042/2020ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave LPSPS Krokava
2. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK043/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Hycoprojekt, a.s.
15. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK040/2020ZO
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave JUDr. Florián Karabinoš, advokát
15. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
31910378
760,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štefan Juhász - JUHÁSZFARM
14. Máj 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
VUGK06/2020Z
1 194,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPB Security s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK035/2020ZO
680,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK036/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK037/2020ZO
780,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGRO Diskomp s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK038/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
039/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
4. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK034/2020ZO
355,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
17. Apríl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK033/2020ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave STEFE Rožňava, s.r.o.
2. Apríl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK028/2020ZO
110,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
2. Apríl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK029/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
2. Apríl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK030/2020ZO
1 215,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
2. Apríl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK031/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SITEL s.r.o.
2. Apríl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK032/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
4. Marec 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK024/2020ZO
235,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
4. Marec 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK025/2020ZO
200,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Hempfield s.r.o.