Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK052/2019ZO
110,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VARES, s.r.o.
16. Apríl 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK050/2019ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Richter Rasen Slovakia s.r.o.
16. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služby „sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt
VÚGK07/2019Z
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská konsolidačná, a.s.
11. Apríl 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK048/2019ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VARES, s.r.o.
11. Apríl 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK049/2019ZO
120,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
8. Apríl 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK047/2019Z
360,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Imrich Burkuš
28. Marec 2019
PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
VÚGK08/2019Z
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
28. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK044/2019ZO
720,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRLÁK, s.r.o.
28. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK045/2019ZO
980,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
28. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK046/2019ZO
90,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Urbárske pozemkové spoločenstvo Malá Bytča
26. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK043-2019ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave HGdata s.r.o.
22. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK041/2019ZO
100,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave InfoTel, spol. s r.o.
22. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK042/2019ZO
100,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave InfoTel, spol. s r.o.
18. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK039/2019ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
18. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK040/2019ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s. r. o. Spišská Nová Ves
15. Marec 2019
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKAČNEJ SLUŽBY
VUGK06/2019Z
82 489,92 € Slovak Telekom, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
15. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK038/2019ZO
580,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Profidrill.sk s.r.o
6. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK19017
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Arnold Pereszlényi, č. 432, 935 65 Veľké Ludince, SHR
4. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK035/2019ZO
892,50 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Očová
4. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK036/2019ZO
170,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Heizer Optik, s. r. o.