Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK026/2020ZO
185,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SB Partners, s.r.o.
4. Marec 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK027/2020ZO
1 235,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
14. Február 2020
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
VUGK04/2020Z
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
14. Február 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK023/2020Z
4 195,57 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
13. Február 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK021/2020Z
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
13. Február 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK022/2020Z
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Simonsfeld Solar s.r.o.
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK02/2020Z
Doplnená
172 652,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o.
5. Február 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK20/2020ZO
90,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
4. Február 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK019/2020ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ZSVL, k.ú. Riečnica Ing. Jozef Šutiak
31. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK018/2020ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Arnold Pereszlényi
28. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK017/2020ZO
390,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave TOPSET Solutions s.r.o.
23. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK016/2020ZO
313,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Richter Rasen Slovakia s.r.o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK005/2020ZO
2 436,65 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK006/2020ZO
372,60 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Dron Agro, s. r. o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK007/2020ZO
694,60 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave POLAGRO, s.r.o., JELKA
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK008/2020ZO
946,30 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROPENTA, s. r. o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK009/2020ZO
647,95 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROFINIŠ FK. spol. s r. o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK010/2020ZO
492,35 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGRO - BSS, s. r. o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK011/2020ZO
857,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave TAPOS, s. r. o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK012/2020ZO
473,45 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SEMAT, s. r. o.