Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
16/2020Z
Doplnená
34 800,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad Slovenskej republiky
9. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK067/2020ZO
707,50 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Očová
9. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK068/2020ZO
90,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave MITERAM s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK061/2020ZO
140,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK062/2020 ZO
665,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK063/2020ZO
430,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK064/2020ZO
910,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRLÁK, s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK065/2020ZO
335,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Richter Rasen Slovakia s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK066/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave S-TEAM EXPORT, spol. s. r.o,
21. September 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK060/2020ZO
380,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Družstvo podielníkov Devín
9. September 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK059/2020ZO
500,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Riečnica - Javorina, s.r.o.
24. August 2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti a odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
VÚGK13/2020Z
27 086,34 € Pow-en a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. August 2020
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a. s.
VÚGK14/2020Z
0,00 € Štátna pokladnica Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. August 2020
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
VÚGK15/2020Z
16,60 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
24. August 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK058/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave BIOOVO s.r.o.
20. August 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK055/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave HYDROTRAJEKT s.r.o.
20. August 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK057/2020ZO
385,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. August 2020
Dohoda o spolupráci
VUGK010/2020Z
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská pošta, a.s.
24. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK053/2020ZO
2 430,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Dopravný podnik Bratislava a.s
24. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK054/2020ZO
630,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave PTACIN PAVOL