Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK078/2020ZO
250,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Peter Badiar - BONUM
11. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK075/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s r.o.
11. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK076/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GIS Services, s.r.o.
11. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK077/2020ZO
155,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesy Krásna Hôrka, s.r.o.
30. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK074/2020ZO
430,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK072/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
28. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK073/2020ZO
1 220,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DATA PROCON s.r.o.
20. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK071/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
16. Október 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK069/2020ZO
270,32 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Rudné bane, štátny podnik
16. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK070/2020ZO
635,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
9. Október 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
16/2020Z
Doplnená
34 800,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad Slovenskej republiky
9. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK067/2020ZO
707,50 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Očová
9. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK068/2020ZO
90,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave MITERAM s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK061/2020ZO
140,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK062/2020 ZO
665,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK063/2020ZO
430,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK064/2020ZO
910,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRLÁK, s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK065/2020ZO
335,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Richter Rasen Slovakia s.r.o.
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK066/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave S-TEAM EXPORT, spol. s. r.o,
21. September 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK060/2020ZO
380,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Družstvo podielníkov Devín