Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK066/2021ZO
2 215,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK067/2021ZO
380,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Skalité
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK068/2021ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Lisková- Sliače
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK069/2021ZO
130,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
13. Január 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností, medzi Správcom, Poskytovateľom a Odberateľom
VUGK20/2021Z
49 974,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Národná banka Slovenska
22. December 2021
Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2022
VUGK01/2022Z
420 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK26/2021Z
133 848,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Východoslovenská distribučná, a. s. Košice
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
VUGK25/2021Z
Doplnená
199 143,24 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SKEAGIS HOSTING, s.r.o.
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, OPP a PZS s paušálom
VUGK030/2021Z
40,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK22/2021Z
24 108,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK058/2021ZO
2 939,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK059/2021ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing.arch. Eva Balašová
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK060/2021ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Dana Prcúchová - Sanas
14. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK057/2021ZO
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Verejné prístavy, a.s.
8. December 2021
ZMLUVA O DIELO
VUGK19/2021Z
49 550,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
1. December 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
VUGK18/2021Z
1 003,56 € Generali Poisťovňa, a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. November 2021
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK051/2021ZO
170,96 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Lok, s.r.o.
29. November 2021
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK052/2021ZO
154,76 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Šamorín, s.r.o.
29. November 2021
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK053/2021ZO
151,56 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Dedinka, s.r.o.
29. November 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK054/2021ZO
2 965,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.