Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK002/2022ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Február 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK003/2022ZO
1 765,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Február 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK004/2022ZO
250,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Riečnica - Kováčovo, s.r.o.
24. Február 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK001/2022ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Urbársky spolumajitelia,poz. spoločenstvo Štefanov n/Oravou
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK61/2021ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesy Krásna Hôrka, s.r.o.
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK062/2021ZO
2 975,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spolocnosť, a.s.
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK063/2021ZO
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Agro Čelovce s.r.o.
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK064/2021ZO
255,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesy Krásna Hôrka, s.r.o.
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK065/2021ZO
570,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK066/2021ZO
2 215,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK067/2021ZO
380,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Skalité
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK068/2021ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Lisková- Sliače
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK069/2021ZO
130,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
13. Január 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností, medzi Správcom, Poskytovateľom a Odberateľom
VUGK20/2021Z
49 974,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Národná banka Slovenska
22. December 2021
Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2022
VUGK01/2022Z
420 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK26/2021Z
133 848,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Východoslovenská distribučná, a. s. Košice
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
VUGK25/2021Z
Doplnená
199 143,24 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SKEAGIS HOSTING, s.r.o.
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, OPP a PZS s paušálom
VUGK030/2021Z
Doplnená
1 715,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK22/2021Z
24 108,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK058/2021ZO
2 939,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.