Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK32/2020ZO
855,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK33/2022ZO
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave IKOONA s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK34/2022ZO
4 470,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK35/2022ZO
240,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Chrvátsky Grob Bernolákovo
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK36/2020ZO
740,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK37/2022ZO
560,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ECO-Farm Nitra, s.r.o.
13. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK10/2022Z
6 500,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služby „sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt
VUGK08/2022Z
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
24. Jún 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
VUGK12/2022Z
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
15. Jún 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK018/2022ZO
1 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave STEFE Martin, a.s.
15. Jún 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK019/2022ZO
330,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Jún 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK020/2022ZO
380,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Regenpark s. r. o.
15. Jún 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK021/2022ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Družstvo Kosorín
13. Jún 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
VUGK05/2022Z
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
2. Jún 2022
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
VUGK09/2022Z
21,60 € Union poisťovňa, a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
26. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby „sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt
VUGK07/2022Z
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Mesto Žilina
29. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí práva užívania hlasových a dátových služieb a o spoločnom postupe pri úhrade nákladov vynaložených na hlasové a dátové služby
VUGK06/2022Z
50 220,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK11/2022ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Energiepark s.r.o
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK12/2022ZO
200,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Družstvo Kosorín
25. Apríl 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK13/2022ZO
1 977,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Kalná, s.r.o.