Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK23/2020ZO
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Tapos, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK24/2022ZO
102,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SEMAT, a.s.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK252020ZO
219,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave POLAGRO s.r.o. Jelka
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK26/2020ZO
947,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK27/2022ZO
251,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Dron Agro, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
28/2022ZO
147,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROPENTA, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK29/2022ZO
126,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROFINIŠ FK, spol. s r.o.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK30/2022ZO
242,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGRO-BSS, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK31/2022ZO
390,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Forforest, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK32/2020ZO
855,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK33/2022ZO
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave IKOONA s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK34/2022ZO
4 470,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK35/2022ZO
240,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Chrvátsky Grob Bernolákovo
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK36/2020ZO
740,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK37/2022ZO
560,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ECO-Farm Nitra, s.r.o.
13. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK10/2022Z
6 500,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Valaliky Industrial Park, s. r. o.
13. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služby „sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt
VUGK08/2022Z
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
24. Jún 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
VUGK12/2022Z
Doplnená
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
15. Jún 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK018/2022ZO
1 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave STEFE Martin, a.s.
15. Jún 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK019/2022ZO
330,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.