Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
VUGK05/2022Z
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
2. Jún 2022
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
VUGK09/2022Z
21,60 € Union poisťovňa, a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
26. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby „sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt
VUGK07/2022Z
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Mesto Žilina
29. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí práva užívania hlasových a dátových služieb a o spoločnom postupe pri úhrade nákladov vynaložených na hlasové a dátové služby
VUGK06/2022Z
50 220,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK11/2022ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Energiepark s.r.o
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK12/2022ZO
200,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Družstvo Kosorín
25. Apríl 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK13/2022ZO
1 977,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Kalná, s.r.o.
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK14/2022ZO
275,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Hydrocoop spol. s r.o.
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK15/2022ZO
2 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK16/2022ZO
580,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
25. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK17/2022ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Urbár Brezovica, pozemkové spoločenstvo
14. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK005/2022ZO
120,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
14. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK006/2022ZO
7 190,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
14. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK007/2022ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ELPROTECH s.r.o.
14. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK008/2022ZO
390,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave TOPSET Solutions s.r.o.
14. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK009/2022Z0
640,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Arnold Pereszlényi, č.432, 935 65 Veľké Ludince, SHR
14. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK010/2022Z0
2 290,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Košická realitná a . s.
5. Apríl 2022
Poistná zmluva - Havarijné poistenie auta
VUGK02/2022Z
416,63 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Február 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK002/2022ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Február 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK003/2022ZO
1 765,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave