Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK056/2020ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Mapagro, s.r.o.
23. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK09/2020Z
194 226,90 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Group a. s.
9. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK052/2020Z
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Agro Čelovce s.r.o.
1. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK050/2020ZO
235,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Biely potok, akciová spoločnosť
1. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK051/2020ZO
260,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Farma Horný Lieskov, s.r.o.
22. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK049/2020ZO
410,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Agro reality s. r. o.
16. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK046/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
16. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK047/2020ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Biely potok, akciová spoločnosť
16. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK048/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SITEL s.r.o.
12. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK044/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
12. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK045/2020ZO
345,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
2. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK042/2020ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave LPSPS Krokava
2. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK043/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Hycoprojekt, a.s.
15. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK040/2020ZO
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave JUDr. Florián Karabinoš, advokát
15. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
31910378
760,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štefan Juhász - JUHÁSZFARM
14. Máj 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
VUGK06/2020Z
1 194,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPB Security s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK035/2020ZO
680,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK036/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK037/2020ZO
780,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGRO Diskomp s.r.o.
5. Máj 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK038/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.