Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti a odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
VÚGK13/2020Z
27 086,34 € Pow-en a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. August 2020
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a. s.
VÚGK14/2020Z
0,00 € Štátna pokladnica Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. August 2020
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
VÚGK15/2020Z
16,60 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
24. August 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK058/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave BIOOVO s.r.o.
20. August 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK055/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave HYDROTRAJEKT s.r.o.
20. August 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK057/2020ZO
385,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. August 2020
Dohoda o spolupráci
VUGK010/2020Z
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská pošta, a.s.
24. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK053/2020ZO
2 430,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Dopravný podnik Bratislava a.s
24. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK054/2020ZO
630,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave PTACIN PAVOL
24. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK056/2020ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Mapagro, s.r.o.
23. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK09/2020Z
194 226,90 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Group a. s.
9. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK052/2020Z
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Agro Čelovce s.r.o.
1. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK050/2020ZO
235,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Biely potok, akciová spoločnosť
1. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK051/2020ZO
260,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Farma Horný Lieskov, s.r.o.
22. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK049/2020ZO
410,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Agro reality s. r. o.
16. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK046/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
16. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK047/2020ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Biely potok, akciová spoločnosť
16. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK048/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SITEL s.r.o.
12. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK044/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
12. Jún 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK045/2020ZO
345,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.