Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK015/2019Z
Doplnená
16 602,49 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad Slovenskej republiky
21. August 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK071/2019ZO
270,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Dechtice
21. August 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK072/2019ZO
220,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave TOPSET Solutions s.r.o.
12. August 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK070/2019ZO
100,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
12. Júl 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK069/2019ZO
1 490,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave OSEVA, a. .s., slovenská organizačná zložka
8. Júl 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK068/2019ZO
315,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave LIPOVEC, s.r.o.
27. Jún 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK067/2019ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ELPROTECH s.r.o.
26. Jún 2019
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A POSTUPE PRI REALIZÁCII PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
VUGK09/2019Z
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
21. Jún 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK066/2019ZO
180,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
19. Jún 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK065/2019ZO
515,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
18. Jún 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK064/2019ZO
955,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave PIT s.r.o.
12. Jún 2019
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a. s.
VUGK13/2019Z
16,60 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
12. Jún 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK063/2019ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VARES, s.r.o.
6. Jún 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK062/2019ZO
1 345,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
30. Máj 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK058/2019ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľovnícke združenie POKROK
30. Máj 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK059/2019ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s. r. o. Spišská Nová Ves
30. Máj 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK060/2019ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Shr Vladimír Jankuv
30. Máj 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK061/2019ZO
160,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesná pasienková spolocnosť pozemkové spoločenstvo Krokava
16. Máj 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK057/2019ZO
110,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Dana Prcúchová - Sanas
10. Máj 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK056/2019ZO
350,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRV a.s., organizačná zložka Bratislava