Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK003/2019ZO
740,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
3. Január 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK001/2019ZO
11 472,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
3. Január 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK002/2019ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Urbársky spolumajitelia,pozemkové spoločenstvoŠtefanov n/Or
19. December 2018
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2019
VUGK01/2019Z
Doplnená
455 928,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20. December 2018
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
VUGK26/2018Z
0,00 € INSPEKTA SLOVAKIA a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
18. December 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK110/2018ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pavol Koval Projektovanie zariadení silnoprúd. el.
18. December 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK111/2018ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pavol Koval Projektovanie zariadení silnoprúd. el.
12. December 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK109-2018ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Agro reality s. r. o.
7. December 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK107/2018ZO
790,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom
7. December 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK108/2018ZO
140,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GIS Services, s.r.o.
4. December 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK106/2018ZO
885,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
30. November 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK105/2018ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave InfoTel, spol. s r.o.
27. November 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK103/2018ZO
235,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave IKEA Industry Slovakia s.r.o. Odštepný závod Malacky Boards
27. November 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK104/2018ZO
285,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. November 2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK24/2018Z
105 072,10 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Stredoslovenská distribučná, a.s.
23. November 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK100/2018ZO
590,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave "Orava" podielnícke poľnohospodárske družstvo
23. November 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK101/2018ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave InfoTel, spol. s r.o.
23. November 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK102/2018ZO
135,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce
21. November 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK099/2018ZO
155,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesy Krásna Hôrka, s.r.o.
15. November 2018
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK098/2018ZO
245,60 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.