Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Poistná zmluva PZP Škoda Octavia
3-120-0003-2024
206,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda na výmenu svietidiel v budove na Chlumeckého ulici 2-4 v Bratislave pre rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
3-120-0002-2024
69 920,40 € MOREZ GROUP a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
13. December 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
3-120-0011-2023
19 200,00 € G&E Trading, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
22. December 2023
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2024
3-110-0017-2023
Doplnená
530 725,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
27. December 2023
ZMLUVA O OPERATÍVNOM LEAZINGU MOTOROVÉHO VOZIDLA A O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB S TÝM SPOJENÝCH
3-110-0019-2023
22 120,13 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0018-2023
26 518,80 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
22. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych a hygienických potrieb
3-120-0016-2023
5 720,00 € 4Media s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
12. Október 2023
Zmluva o Dielo
3-120-0010-2023
56 536,16 € Hamax s. r. o Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
8. September 2023
ZMLUVA O DIELO
3-110-0013-2023
49 550,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
17. August 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
3-100-0014-2023
287,14 € Mgr. Ivan Uhlár, advokát Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
8. August 2023
ZMLUVA O DIELO
3-120-0008-2023
81 962,40 € STOPKRIMI, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
15. Jún 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
3-120-0007-2023
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích prác vo Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
3-120-0009-2023
9 108,00 € PROGLANCE BETA s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
16. Máj 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - dodávka elektrickej energie
3-120-0006-2023
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
6. Apríl 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
3-120-0005-2023
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
17. Marec 2023
DELIMITAČNÝ PROTOKOL
3-120-0017-2022
100 654,68 € Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Slovenská republika - Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
17. Marec 2023
Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov
3-120-0004-2023
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností - príspevok za ubytovanie odídencov
3-110-0016-2022
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0003-2023
Doplnená
18 880,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0010-2022
Doplnená
160 365,47 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.