Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2022
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2023
3-110-0015-2022
Doplnená
503 670,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0012-2022
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad Slovenskej republiky
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0009-2022
Doplnená
160 365,47 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
15. December 2022
Zmluva na poskytovanie služieb podpory a prevádzky
3-120-0008-2022
Doplnená
77 886,68 € Asseco Solutions, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
15. December 2022
DELIMITAČNÝ PROTOKOL
3-120-0013-2022
0,00 € Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Slovenská republika – Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
15. December 2022
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
3-120-0014-2022
3 700,00 € ZSE Energia, a.s Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. November 2022
Kúpna zmluva
3-110-0011-2022
40 557,60 € Ing. Dalibor Hladík- ALPHA TECH Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
10. November 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0006-2022
196 357,70 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Group a. s.
2. November 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK68/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK69/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
7. Október 2022
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych a hygienických potrieb
3-120-0005-2022
78 743,23 € 4Media s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. September 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK54/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
29. September 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK55/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
23. September 2022
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
3-120-004-2022
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
13. September 2022
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
3-120-0002-2022
0,00 € Pow-en a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
13. September 2022
ZMLUVA O DIELO
3-110-0003-2022
49 550,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
19. August 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
3-120-0001-2022
Doplnená
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK22/2022Z
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesná a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krokava
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK23/2020ZO
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Tapos, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK24/2022ZO
102,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SEMAT, a.s.