Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK038/2021ZO
175,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Jún 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK037/2021ZO
1 435,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
24. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK034/2021ZO
1 880,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROAVAR družstvo podnikateľov Biňa
24. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK035/2021ZO
720,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Svodín
24. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK036/2021ZO
540,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VEDUTA
20. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK033/2021ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ITB Development, a.s.
17. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK032/2021ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Franišek Rypák
14. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK031/2021ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesná pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krokava
7. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK030/2021ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Franišek Rypák
3. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK029/2021ZO
160,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Družstvo Kosorín
21. Apríl 2021
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a postupe pri realizácií plnenia predmetu zákazky
VUGK/03/2021Z
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
14. Apríl 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK028/2021ZO
110,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK027/2021ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Farma Horný Lieskov, s.r.o.
19. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK026/2021ZO
120,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave LIPOVEC, s.r.o.
17. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK025/2021ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Caerus Investment Management (CZ) s.r.o.
15. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK023/2021ZO
155,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK024/2021ZO
530,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave LIPOVEC, s.r.o.
10. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK022/2021ZO
685,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Marec 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK021/2021ZO
1 225,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
8. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
VÚGK02/2021Z
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Maba Pro s.r.o.