Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2021
Zmluva o kúpe Meteorologických staníc (príslušenstvo k laserovému trackeru)
VUGK13/2021Z
15 595,20 € AREKO, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
23. August 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK045/2021ZO
200,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
23. August 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK046/2021ZO
415,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
18. August 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK044/2021ZO
130,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave InfoTel, spol. s r.o.
6. August 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK043/2021ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telco s.r.o.
16. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
VUGK10/2021Z
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská pošta, a.s.
7. Júl 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK041/2021ZO
3 495,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Júl 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK042/2021ZO
705,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
29. Jún 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK040/2021ZO
250,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AI-MAPS s.r.o.
21. Jún 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK039/2021ZO
390,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Forforest, s.r.o.
16. Jún 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK038/2021ZO
175,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Jún 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK037/2021ZO
1 435,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
24. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK034/2021ZO
1 880,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROAVAR družstvo podnikateľov Biňa
24. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK035/2021ZO
720,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Svodín
24. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK036/2021ZO
540,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VEDUTA
20. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK033/2021ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ITB Development, a.s.
17. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK032/2021ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Franišek Rypák
14. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK031/2021ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesná pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krokava
7. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK030/2021ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Franišek Rypák
3. Máj 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK029/2021ZO
160,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Družstvo Kosorín