Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK013/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
20. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK014/2020ZO
960,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Geoaspekt s.r.o.
20. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK015/2020ZO
110,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
17. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK02/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
17. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK003/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
17. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK004/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik, s.r.o.
7. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK099/2019ZO
120,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave InfoTel, spol. s r.o.
7. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK001/2020ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Urbársky spolumajitelia,pozemkové spoločenstvoŠtefanov n/Or
28. November 2019
Zmluva o poskytovaní služby „sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt
VUGK20/2019Z
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská konsolidačná, a.s.
19. December 2019
Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2020
VUGK01/2020Z
Doplnená
556 583,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
12. December 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK18/2019Z
21 208,60 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
2. December 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VÚGK097/2019ZO
4 065,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
2. December 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VÚGK098/2019ZO
6 505,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
28. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VÚGK096/2019ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
25. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VÚGK095/2019ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesy Krásna Hôrka, s.r.o
21. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK093/2019ZO
1 310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
21. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK094/2019ZO
900,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRLÁK, s.r.o.
11. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK092/2019ZO
170,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Agro Čelovce s.r.o.
6. November 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
19/2019Z
3 494,54 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.
5. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK089/2019ZO
185,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.