Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
231/2011/AXVN
725,00 € NITRIANSKY MARIÁŠOVÝ KLUB Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
228,60 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
250/2011/AXVN
161,52 € Andrea Ujváryová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
237/2011/AXVN
1 670,00 € Slovenský zväz chovateľov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
238/2011/AXVN
63,84 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
239/2011/AXVN
218,16 € Mgr. Peter Zámocký - Zamco Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
240/2011/AXVN
249,96 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
210/2011/AXVN
266,50 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
211/2011/AXVN
394,80 € Oto Trakovický FA OTTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servide
212/2011/AXVN
0,00 € BRAMIL, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
213/2011/AXVN
233,40 € Oto Trakovický FA OTTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
216/2011/AXVN
269,76 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
214/2011/AXVN
239,20 € Potraviny JOMIX Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
215/2011/AXVN
227,60 € Vladimír Zabák ŠPORT - ZL - Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
218/2011/AXVN
623,52 € SLOVRESTAV, spol.s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
219/2011/AXVN
355,20 € KONZUM Klaudius Németh Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Jún 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
220/2011/AXVN
Doplnená
89,50 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
187/2011/AXVN
624,00 € Nitrička media, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
192/2011/AXVN
0,00 € CAR PRINT, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
184/2011/AXVN
624,00 € Marián Šutiak - BAU PRESS Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.