Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
248/2011/AXVN
322,00 € ONEMEDIA PROMOTION, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
249/2011/AXVN
322,00 € 2M Media s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
250/2011/AXVN
2 005,87 € Visteon Interiors Slovakia s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o reklamnej spolupráci
251/2011/AXVN
2 911,00 € Zeon spol. s r.o Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
252/2011/AXVN
1 303,10 € Ing. Peter Baštan Vydavateľství Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
253/2011/AXVN
874,33 € Petit Press, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
254/2011/AXVN
322,00 € Nitrička media, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
257/2011/AXVN
6 150,00 € Motor-Presse Slovakia s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
258/2011/AXVN
1 012,33 € Bonsaj s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
259/2011/AXVN
320,00 € SZV ZO-Nitra Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
260/2011/AXVN
1 000,00 € Targi Kielce S.A. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
241/2011/AXVN
100,80 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
242/201/AXVN
211,20 € KONZUM Klaudius Németh Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Jún 2011
Zmluva o dielo
256/2011/AXVN
13 477,12 € Mar. K., s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Jún 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
255/2011/AXVN
1 808,50 € DAMARA Nitra, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Servisná zmluva
225/2011/AXVN
7 390,00 € Miroslav Horik - HM Tech Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o dielo
227/2011/AXVN
72 048,00 € Jozef Špánik Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o vykonaní elektromontážnických prác
228/2011/AXVN
6,80 € František Hosťovecký - MOPEZ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluvao prenájme ostatnej plochy
229/2011/AXVN
26,56 € Róbert Bódiš Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Jún 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
230/2011/AXVN
3,00 € Oto Trakovický FA OTTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.