Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.129/D/475/12/10
172/2011/AXVN
0,00 € Vladimír Zabák ŠPORT - ZL - Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
173/2011/AXVN
425,76 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
174/2011/AXVN
1 321,37 € Ján Prommer - Kvety Prommer Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
155/2011/AXVN
1 101,60 € Profi Press SK, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
171/2011/AXVN
0,00 € CART PRINT, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
105/2011/AXVN
1 104,00 € Petit Press, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
154/2011/AXVN
237,60 € Lesy SR, š.p., OZ Semenoles Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
147/2011/AXVN
0,00 € Július Lalák Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
148/2011/AXVn
0,00 € Slovenský zväz záhradkárov ZO 11-128 Nitra, Klub skalničkárov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
149/2011/AXVN
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 11 121-Klub kaktusárov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
151/2011/AXVN
0,00 € Arborétum Mlyňany SAV, príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
152/2011/AXVN
1 905,37 € ISOLA BELLA, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
156/2011/AXVN
293,28 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
157/2011/AXVN
293,28 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
158/2011/AXVN
376,08 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
159/2011/AXVN
559,68 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
160/2011/AXVN
255,84 € Andrea Ujváryová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
12. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
104/2011/AXVN
558,00 € MAXMEDIA, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
12. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
108/2011/AXVN
823,20 € ONEMEDIA PROMOTION s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Apríl 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
39/2011/AXVN
1 992,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.