Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
188/2011/AXVN
624,00 € ONEMEDIA PROMOTION, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
189/2011/AXVN
302,00 € Petit Press, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
190/2011/AXVN
704,00 € 2M Media s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
191/2011/AXVN
3 809,67 € Zavam, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovarov a služieb
193/2011/AXVN
0,00 € LEGUSEM, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva na poskytnutie služby
194/2011/AXVN
0,00 € Ladislav Morvai Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
195/2011/AXVN
322,00 € Petit Press, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
196/2011/AXVN
525,00 € M.I.A. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
198/2011/AXVN
169,08 € SLOVRESTAV, spol.s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluvao prenájme ostatnej plochy
199/2011/AXVN
184,50 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluvao prenájme ostatnej plochy
203/2011/AXVN
148,56 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
204/2011/AXVN
719,52 € Ľuboš Major - LUMA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o prenájme plochy a poskytovaní stravovacích služieb
205/2011/AXVN
191,52 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
206/2011/AXVN
623,52 € Anton Foldesi Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
207/2011/AXVN
719,52 € Ivo Suchoň Firma Bélo IV. - TAVERNA - Grécka reštaurácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
208/2011/AXVN
519,12 € SLOVRESTAV, spol.s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o prenájme stánky občerstvenia
209/2011/AXVN
559,68 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
183/2011/AXVN
644,00 € Pardon s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Jún 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
185/2011/AXVN
0,00 € Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom - logistika Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Jún 2011
Zmluva o sprostredkovaní
186/2011/AXVN
0,00 € Ing. Juraj Csáno - SLOVINTRAN Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.