Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
106/2011/AXVN
1 051,20 € 2M media s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. Apríl 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
34/2011/AXVN
1 313,64 € Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
111/2011/AXVN
5 000,00 € Zväz strojárskeho priemyslu SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. Apríl 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
112/2011/AXVN
2 061,36 € BEN-technická literatúra Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. Apríl 2011
Dodatok č.1 k zmluve BR 43/2010
122/2011/AXVN
859,20 € Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
4. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
123/2011/AXVN
379,68 € Mgr.Henrich Nemec Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej voľnej plochy
68/2011/AXVN
22,18 € ROYAL PRESS,s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
103/2011/AXVN
0,00 € PaedDr.Michal Ilečko MADESKO - Ľudovoumelecká tvorba Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
102/2011/AXVN
1 200,00 € Ivan Vojtek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva
114/2011/AXVN
15 804,00 € INGOTTO spol. s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
115/2011/AXVN
5 757,07 € INGOTTO spol. s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
125/2011/AXVN
293,28 € Ijlgor Senický Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
126/2011/AXVN
354,67 € KONZUM Klaudius Németh Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
127/2011/AXVN
293,28 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
128/2011/AXVN
676,32 € SLOVRESTAV, spol. s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
129/2011/AXVN
719,52 € Ľuboš Major - LUMA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme plochy a poskytovaní stravovacích služieb
130/2011/AXVN
887,52 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
131/2011/AXVN
199,68 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
133/2011/AXVN
534,18 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
132/2011/AXVN
363,70 € Estrade Sk, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.