Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2011
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080090571
80/2011/AXVN
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
2. Marec 2011
Zmluva o prevádzkovaní predajných automatov
41/2011/AXVN
3 360,00 € ARGEMATIC s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Február 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
27/2011/AXVN
3 076,72 € DESIGN IN, s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
37/2011/AXVN
184,50 € Orlíček Štefan Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
38/2011/AXVN
148,56 € Jozef Havránek Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2011/AXVN
625,16 € CENTRUMSPED s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Február 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
04/2011/AXVN
2 427,10 € LVIS - AB, s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Február 2011
Zmluva o spolupráci
06/2011/AXVN
Doplnená
4 995,24 € GREGOR a spol., s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Február 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
23/2011/AXVN
3 015,78 € Karol Kulanko Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
10/2011/AXVN
3 018,02 € Bonsaj s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
19/2011/AXVN
378,00 € SLOVRESTAV, spol. s r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
21/2011/AXVN
504,00 € Ľuboš Major - LUMA Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy a poskytnutí služieb
14/2011/AXVN
269,28 € Jozef Havránek Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy a poskytnutí služieb
15/2011/AXVN
403,68 € Orlíček Štefan Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
20/2011/AXVN
504,00 € Anton Foldoši Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy a poskytnutí služieb
16/2011/AXVN
250,08 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy a poskytnutí služieb
17/2011/AXVN
269,28 € Róbert Líška Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy a poskytnutí služieb
18/2011/AXVN
199,20 € Tomková Viera Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy a poskytnutí služieb
22/2011/AXVN
230,88 € KONZUM Klaudius Németh Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
12/2011/AXVN
4 498,80 € CETV, s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.