Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2011/AXVN
576,00 € JUDr.Daniela Mamráková Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o prenájme ostatnej voľnej plochy
11/2011/AXVN
1 200,00 € UNIMAL - súkromné stavebná firma Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
01/2011/AXVN
660,00 € Ing.Božena Hvizdošová - Studio Enjoy Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
02/2011/AXVN
162,00 € Zlatá rúže CZ, s.r.o., organizačná zložka Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o spolupráci
03/2011/AXVN
0,00 € Stredisko praktického vyučovania Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
05/2011/AXVN
2 573,57 € INFOCUBE,s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o spolupráci
09/2011/AXVN
Doplnená
0,00 € AGRION Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
24/2011/AXVN
252,00 € Du monde Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Február 2011
Zmluva o spolupráci
07/2011/AXVN
17 058,54 € Profi Press SK, s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Február 2011
Zmluva o spolupráci
08/2011/AXVN
1 904,71 € Zdeněk Makovička - Vydavateľstvo ZT Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
285/2011/AXVN
479,76 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o nájme
286/2011/AXVN
500,00 € Slovenský zväz chovateľov poštových holubov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
288/2011/AXVN
4 500,00 € Zväz chovateľov pinzgauského dobytka Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
292/2011/AXVN
2 790,00 € KONTAKT/JUVEN, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
293/2011/AXVN
2 950,05 € Autovia, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
295/2011/AXVN
1 680,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
296/2011/AXVN
4 500,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
297/2011/AXVN
696,00 € IBS Expert Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
298/2011/AXVN
0,00 € Lesy SR OZ Semenoles Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
299/2011/AXVN
0,00 € Petro Tibor - levenduľa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.