Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
300/2011/AXVN
0,00 € Ján Šípoš Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
301/2011/AXVN
0,00 € Slovenský zväz záhradkárov Zo 11-128 Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
303/2011/AXVN
0,00 € Slovenský zväz záhradkárov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
304/2011/AXVN
2 100,00 € Zväz hchovateľov mäsového dobytka na Slovensku-družstvo Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
305/2011/AXVN
169,08 € Slovrestav, spol. s r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
306/2011/AXVN
1,63 € PROMOTO GROUP, s.r.o Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o spolupráci
307/2011/AXVN
3 466,00 € UNIVER Slovakia s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
308/2011/AXVN
335,52 € Anton Foldeši Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
309/2011/AXVN
719,52 € Ivo Suchoň Firma Bélo IV. - TAVERNA - Grécka reštaurácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
310/2011/AXVN
676,32 € Slovrestav, spol. s r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
311/2011/AXVN
559,68 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
312/2011/AXVN
14,50 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
313/2011/AXVN
266,50 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
314/2011/AXVN
233,40 € Oto Trakovický Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
315/2011/AXVN
239,20 € Potraviny JOMIX Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
316/2011/AXVN
227,60 € Vladimír Zabák ŠPORT - ZL Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
317/2011/AXVN
394,80 € Oto Trakovický Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o poskytnutí stravovacích služieb
318/2011/AXVN
395,52 € Mgr. Henrich Nemec Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
319/2011/AXVN
454,56 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
320/2011/AXVN
369,12 € Peter Polák Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.