Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2018
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 561/2013-230/MPRVSR zo dňa 20.12.2013
30/2018/AXNV
20 030 316,19 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. September 2020
Zmluva o termínovanom úvere č. 1061/2020/UZ
154/2020/AXNV
2 500 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Apríl 2012
Rámcová dohoda
155/2012/AXVN
605 400,00 € MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Jún 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 128/2017/AXNV
241/2017/AXNV
490 295,69 € DIKTA Plus, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Február 2015
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
49/2015/AXVN
450 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. Apríl 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 128/2017/AXNV
187/2017/AXNV
432 286,44 € DIKTA Plus, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. September 2016
Dohoda o nahradení záväzku
473/2016/AXVN
373 905,37 € CORADO - SOAT, spol.s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Marec 2017
Zmluva o dielo
128/2017/AXNV
368 535,00 € DIKTA Plus, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Máj 2014
Kúpna zmluva
294/2014/AXVN
324 830,40 € Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
17. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
200/2022/AXNV
311 447,82 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Júl 2014
Rámcová dohoda
331-2014-AXVN
309 600,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 6 zákona č. 277/2023 Z.z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 269 ods. 2 zákona ...
96/2024/AXNV
300 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. November 2016
Zmluva o dielo
575/2016/AXVN
297 960,00 € AG Atelier - Ing. arch. Ján Gonda Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
181/2023/AXNV
290 817,34 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. August 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a s tým spojené služby
368/2016/AXVN
283 647,22 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku reg. č. 204/BC00/2022 v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - dotácie na fixné náklady č. SA.62256 (2021/N) ...
68/2022/AXNV
273 258,70 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. August 2015
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č. 2 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
292/2015/AXVN
270 924,00 € Ministertvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. August 2013
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č. 3
345/2013/AXVN
251 736,98 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. August 2014
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č.1 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
341/2014/AXVN
240 748,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. August 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytnutí služieb uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ...
98/2021/AXNV
224 059,66 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik