Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytnutí služieb č. 472/2017/AXNV
475/2017/AXNV
-878,40 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Február 2011
Zmluva o spolupráci
03/2011/AXVN
0,00 € Stredisko praktického vyučovania Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Február 2011
Zmluva o spolupráci
09/2011/AXVN
Doplnená
0,00 € AGRION Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Február 2011
Zmluva o spolupráci
06/2011/AXVN
Doplnená
4 995,24 € GREGOR a spol., s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. Marec 2011
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080090571
80/2011/AXVN
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
29/2011/AXVN
0,00 € Stredná odborná škola - rybársky odbor Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o objednaní inzercie
31/2011/AXVN
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
33/2011/AXVN
0,00 € Základná škola - rybársky krúžok Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa 15.10.2009
35/2011/AXVN
0,00 € LCE-Low cost expo, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Rámcová zmluva o spolupráci
36/2011/AXVN
0,00 € CENTRUMSPED s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o sprostredkovaní
30/2011/AXVN
0,00 € Mgr.Alicja Korczyk-Chovanec BUSINESS+ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.128/D/475/12/10
76/2011/AXVN
0,00 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.131/D/475/12/10
77/2011/AXVN
0,00 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.129/D/475/12/10
78/2011/AXVN
0,00 € Vladimír Zabák ŠPORT - ZL - Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.130/D/475/12/10
79/2011/AXVN
0,00 € Jozef Knézl Potraviny JOMIX Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
89/2011/AXVN
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Marec 2011
Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710023773
107/2011/AXVN
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
103/2011/AXVN
0,00 € PaedDr.Michal Ilečko MADESKO - Ľudovoumelecká tvorba Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
171/2011/AXVN
0,00 € CART PRINT, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
147/2011/AXVN
0,00 € Július Lalák Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.