Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
321/2011/AXVN
269,76 € Margita Csikosová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
322/2011/AXVN
511,68 € KONZUM Klaudius Németh Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
323/2011/AXVN
269,76 € Jozef Iľko Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
324/2011/AXVN
363,70 € ESTRADE SK s.r.o Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o spolupráci
325/2011/AXVN
330,00 € PEREX, a. s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
326/2011/AXVN
302,88 € MariánTokoš - Hostinec Rozka Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
327/2011/AXVN
369,12 € Marek Horn - TEDDY Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
328/2011/AXVN
469,08 € Ľuboš Major - LUMA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
329/2011/AXVN
302,88 € Igor Senický Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
330/2011/AXVN
435,36 € Jozef Baláž - VION Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
331/2011/AXVN
239,28 € Ing. Karin Gálová PENSANDO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o spolupráci
332/2011/AXVN
9 000,00 € Zvaz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
333/2011/AXVN
511,68 € Andrea Ujváryová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Január 2012
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
334/2011/AXVN
0,00 € Anton Foldeši Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
335/2011AXVN
372,60 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
336/2011/AXVN
288,96 € UNIMAX MK, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
337/2011/AXVN
299,40 € Ján Kuchta Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
338/2011/AXVN
426,52 € Mária Mozolová - MERYLAND Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Január 2012
Zmluva o spolupráci
339/2011/AXVN
0,00 € AGRION, Združenie výrobcov a predajcov pôdohosp. techniky SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
31. Január 2012
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
340/2011/AXVN
356,04 € Štefan Rist Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.