Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
45/2011/AXVN
89 279,12 € POOL & HOME s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
49/2011/AXVN
2 599,26 € DKP s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
61/2011/AXVN
523,26 € Vladimír Šinský RENA-TOP Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
62/201/AXVN
467,06 € Estrade Sk, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
63/2011/AXVN
375,84 € Gabriel Sáraz - EVIS Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
64/2011/AXVN
326,16 € Andrea Ujváryová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
65/2011/AXVN
389,76 € Marián Tokoš - Hostinec Rozka Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
66/2011/AXVN
843,12 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
67/2011/AXVN
385,80 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
70/2011/AXVN
1 014,48 € SLOVRESTAV, spol. s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
71/2011/AXVN
1 878,48 € Du monde Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
72/2011/AXVN
1 331,28 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
73/2011/AXVN
431,28 € Iveta Nagyová Y.P.S. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
74/2011/AXVN
1 079,28 € Ivo Suchoň Firma Bélo IV. - TAVERNA - Grécka reštaurácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
75/2011/AXVN
935,28 € Anton Foldoši Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.128/D/475/12/10
76/2011/AXVN
0,00 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.131/D/475/12/10
77/2011/AXVN
0,00 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.129/D/475/12/10
78/2011/AXVN
0,00 € Vladimír Zabák ŠPORT - ZL - Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.130/D/475/12/10
79/2011/AXVN
0,00 € Jozef Knézl Potraviny JOMIX Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
51/2011/AXVN
602,88 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.