Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
134/2011/AXVN
342,96 € Ľuboš Major - LUMA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
136/2011/AXVN
287,52 € Iveta Nagyová Y.P.S. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
137/2011/AXVN
719,52 € Ivo Suchoň Firma Bélo IV. - TAVERNA - Grécka reštaurácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.128/D/475/12/10
139/2011/AXVN
473,76 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.129/D/475/12/10
140/2011/AXVN
273,12 € Vladimír Zabák ŠPORT - ZL - Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.130/D/475/12/10
141/2011/AXVN
287,04 € Jozef Knézl Potraviny JOMIX Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.142/D/475/12/10
142/2011/AXVN
280,08 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.133/D/475/12/10
143/2011/AXVN
319,80 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Poistná zmluva č. 441 012 127
144/2011/AXVN
13 171,70 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2011
Poistná zmluva č. 441 012 128
145/2011/AXVN
3 200,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
89/2011/AXVN
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
99/2011/AXVN
232,08 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
119/2011/AXVN
172,08 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
120/2011/AXVN
148,56 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
96/2011/AXVN
168,14 € Silvia Compálová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
88/2011/AXVN
445,20 € Marian Šutiak - BAU PRESS Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Marec 2011
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
101/2011/AXVN
63,84 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
109/2011/AXVN
10 800,00 € Creative Expo s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Marec 2011
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia
Zmluva o prenájme stánku občerstvenia 110-2011-AXVN
31,92 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Marec 2011
Zmluva o dielo
113/2011/AXVN
1 120,00 € Martin Roško Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.