Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
200/2011/AXVN
134,64 € Gabriel Sáraz - EVIS Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
201/2011/AXVN
168,60 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
150/2011/AXVN
0,00 € Slovenský zväz záhradkárov - Republikový výbor Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
165/2011/AXVN
719,52 € Ivo Suchoň Firma Bélo IV. - TAVERNA - Grécka reštaurácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
175/2011/AXVN
1 800,00 € Slovenská zváračská spoločnosť Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
176/2011/AXVN
0,00 € Slovenská zlievarenská spoločnosť Trnava Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2011
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
177/2011/AXVN
4 036,97 € TechPArk o.z. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
146/2011/AXVN
0,00 € Botanická záhrada SPÚ v Nitre Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
179/2011/AXVN
134,64 € Gabriel Sáraz - EVIS Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
180/2011/AXVN
184,50 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
182/2011/AXVN
148,56 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
181/2011/AXVN
168,60 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
161/2011/AXVN
288,96 € Gabriel Sáraz - EVIS Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
162/2011/AXVN
355,20 € KONZUM Klaudius Németh Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
164/2011/AXVN
539,64 € Ľuboš Major - LUMA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o prenájme plochy a poskytovaní stravovacích služieb
166/2011/AXVN
887,52 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
167/2011/AXVN
623,52 € Anton Foldoši Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.128/D/475/12/10
168/2011/AXVN
0,00 € Oto Trakovický Fa OTO Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov č.133/D/475/12/10
169/2011/AXVN
0,00 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
170/2011/AXVN
379,68 € Mgr.Henrich Nemec Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.