Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2014
Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti
266/2014/AXVN
2 100,00 € Hudobná skupina HAPPYBAND ORCHESTRA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Apríl 2014
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve 6573164886/3550106042
219/2014/AXVN
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
2. Apríl 2014
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
126/2014/AXVN
420,00 € LEADER press s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Apríl 2014
Podnájomná zmluva
132/2014/AXVN
4 789,20 € Marián Imrišek - samostatne hospodáriaci roľník (SHR) Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Marec 2014
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
85/2014/AXVN
1 721,96 € Ahead Mediaberatungs GmbH Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Marec 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme č.173/6/470/10/09
173/2014/AXVN
0,00 € Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM a NUBIUM s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Marec 2014
Zmluva o reklame a propagácii
174/2014/AXVN
0,00 € IKAR, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Marec 2014
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
64/2014/AXVN
0,00 € VIP media, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Marec 2014
Dohoda o spolupráci
82/2014/AXVN
0,00 € Stredná odborná škola sklárska Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Marec 2014
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
141/2014/AXVN
936,00 € K&H Solutions s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Marec 2014
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
92/2014/AXVN
8 566,06 € SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Február 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
76/2014/AXVN
0,00 € Nowum, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. November 2013
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
492/2013/AXVN
0,00 € MEDIA/JUVEN, s. r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
12. November 2013
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
483/2013/AXVN
729,34 € Koliba u ĎurCa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o nájme
202/2011/AXVN
0,00 € Slovenská asociáci veterinárnych lekárov malých zvierat Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
247/2011/AXVN
322,00 € Pardon,s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
261/2011/AXVN
1 800,00 € AUTOPRESS s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
272/2011/AXVN
3 992,00 € Družstevná únia Slovenskej republiky, Bratislava Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
274/2011/AXVN
9 964,00 € Nr-Tex, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o nájme ostatnej voľnej plochy
276/2011/AXVN
610,00 € Veolia Transport Nitra a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.