Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2019
Poistná zmluva č. 2459000358 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pre havarijné poistenie motorových vozidiel
525/2019/AXNV
33 103,80 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. August 2019
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
407/2019/AXNV
163 374,42 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2019
Poistná zmluva č. 4419010907 ... pre poistenie majetku
375/2019/AXNV
12 942,62 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2019
Poistná zmluva č. 2459000355 ... pre havarijné poistenie motorových vozidiel
376/2019/AXNV
2 892,50 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy č. 3559005088 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
377/2019/AXNV
977,13 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy č. 1519000006 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú manažmentom
378/2019/AXNV
930,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2019
Návrh poistnej zmluvy č. 4619002162 Poistenie zodpovednosti za škodu
379/2019/AXNV
1 596,83 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb a technickej podpory
374/2019/AXNV
0,00 € LAST MILE, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
223/2019/AXNV
131 760,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
4. Marec 2019
Zmluva o zabezpečení služby č. 175/OSS/2019
51/2019/AXNV
148 206,40 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Február 2019
Zmluva o prenájme a vývoze triedeného odpadu č. 190106
73/2019/AXNV
0,00 € Nitrianske komunálne služby, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
16. November 2018
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb (PAVILÓN)
441/2018/AXNV
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
291/2018/AXNV
175 202,88 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
5. Apríl 2018
Zamestnávateľská zmluva
169/2018/AXNV
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. Február 2018
Rámcová zmluva o spolupráci a Rámcová zmluva o nájme
98/2018/AXNV
0,00 € EKOLOGICKÁ SERVISNÁ ORGANIZÁCIA Občianske združenie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2017
Návrh poistnej zmluvy - poistenie zodpovednosti za škodu číslo: 4619002155
302/2017/AXNV
3 192,40 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2017
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
303/2017/AXNV
4 049,79 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2017
Poistná zmluva č. 4419008936, pre poistenie majetku
304/2017/AXNV
47 746,02 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.., Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2017
Poistná zmluva č. 2459000305 pre havarijné poistenie motorových vozidiel
305/2017/AXNV
9 454,96 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.., Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2017
Poistná zmluva č. 411 024 521, pre poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov spoločnosti a spoločnosti.
306/2017/AXNV
2 500,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik