Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2017
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve (pozemok) ev. č. 1587/2002 zo dňa 31.07.2002 (prolongácia)
279/2017/AXNV
0,00 € Slovak Telekom, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Máj 2017
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
203/2017/AXNV
263,70 € Jozef Knézl agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Február 2017
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve (Zmluva o výkone inžinierskej činnosti)
77/2017/AXNV
3 700,00 € Ing. Ingrid Moravcová agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Január 2017
ZMLUVA o poskytnutí služieb mediálnej komerčnej komunikácie na frekvenciách Rádia Expres, ktorých objednanie a nákup uskutoční spoločnosť agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v období od 11.01.2017 do 31.12.2017
35/2017/AXNV
0,00 € EXPRES MEDIA k.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. September 2016
Dohoda o nahradení záväzku
473/2016/AXVN
373 905,37 € CORADO - SOAT, spol.s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
17. August 2016
Zmluva o dodávke služieb
420/2016/AXVN
17 640,00 € Agentúra pre rozvoj vidieka Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
29. Jún 2016
Zmluva o spolupráci
309/2016/AXVN
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
12. Máj 2016
Rámcová dohoda o dodávke tovarov na výrobu reklamy
235/2016/AXVN
0,00 € BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Február 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
564/2015/AXVN
576,00 € JUDr. Jozef Mamrák Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Február 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
583/2015/AXVN
2 406,14 € Patricia Rigociová, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
30. September 2015
Zmluva o prenájme ostatnej vonkajšej plochy
327/2015/AXVN
240,00 € FOGI, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. August 2015
Zmluva o spolupráci
295/2015/AXVN
3 990,00 € Družstevná únia Slovenskej republiky, Bratislava Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. Marec 2015
Zmluva o prenájme ostatnej voľnej plochy
155/2015/AXVN
0,00 € BAU holding - rodinné domy, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Október 2014
Zmluva o zabezpečení sprievodnej akcie počas výstavy AUTOSALÓN - AUTOSHOW 2014
439/2014/AXVN
0,00 € Monikinetorty s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
30. September 2014
Zmluva o vytvorení a šírení autorského diela
460/2014/AXVN
1 000,00 € Andrej Barčák Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
30. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
329/2014/AXVN
5 438,41 € Slovenský CHOV, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
30. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
332/2014/AXVN
8 761,08 € Profi Press SK, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Júl 2014
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
193/2014/AXVN
3 151,06 € Bonsaj, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
250/2014/AXVN
719,52 € SLOVRESTAV, spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Máj 2014
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
247/2014/AXVN
200,00 € OZ Umelecká spoločnosť TAMBORES Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.