Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
283/2011/AXVN
2 400,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
284/2011/AXVN
8 970,00 € Tuningshop sk, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. August 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
278/2011/AXVN
144,42 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. August 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
280/2011/AXVN
168,60 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. August 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
281/2011/AXVN
219,66 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
273/2011/AXVN
1 726,93 € Zdeněk Makovička - Vydavateľstvo ZT Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
275/2011/AXVN
1 500,00 € ISMC Slovakia s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Júl 2011
Zmluva o spolupráci a poskytutí odborných služieb
277/2011/AXVN
1 290,00 € Plemenárska služby SR š.p. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
270/2011/AXVN
1 300,24 € Slovenská živnostenská komora Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
271/201/AXVN
3 122,16 € Dominicus Jaques Marie Schrelten Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Júl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
262/2011/AXVN
168,60 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Júl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
263/2011/AXVN
144,42 € Jozef Havránek Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Júl 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
264/2011/AXVN
418,00 € Kresťanské spoločenstvo Milosť Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Júl 2011
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
266/2011/AXVN
14,60 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Júl 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
317,82 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluvao nájme nebytových rpeistorov
232/2011/AXVN
1 404,00 € Union poisťovňa a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
236/2011/AXVN
7 300,90 € Profi Press SK, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
244/2011/AXVN
15 310,22 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
245/2011/AXVN
322,00 € Petit Press, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
246/2011/AXVN
322,00 € Marián Šutiak - BAU PRESS Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.