Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
52/2011/AXVN
403,68 € Peter Polák Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
53/2011/AXVN
475,20 € KONZUM Klaudius Németh Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
54/2011/AXVN
385,80 € Róbert Líška Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
55/2011/AXVN
584,52 € Orlíček Štefan Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
56/2011/AXVN
446,40 € Ľuboš Major - LUMA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
57/2011/AXVN
326,16 € Roman Křiva Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
58/2011/AXVN
503,04 € TEDDY gastro s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
59/2011/AXVN
624,24 € Karol Szendrei Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
60/2011/AXVN
368,40 € Igor Senický Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
29/2011/AXVN
0,00 € Stredná odborná škola - rybársky odbor Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o objednaní inzercie
31/2011/AXVN
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
33/2011/AXVN
0,00 € Základná škola - rybársky krúžok Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa 15.10.2009
35/2011/AXVN
0,00 € LCE-Low cost expo, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Rámcová zmluva o spolupráci
36/2011/AXVN
0,00 € CENTRUMSPED s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
43/2011AXVN
Doplnená
638,16 € Mgr.Henrich Nemec Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
46/2011/AXVN
492,60 € Jozef Knézl Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
47/2011/AXVN
347,53 € Margita Csikosová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
48/2011/AXVN
460,32 € Jozef Baláž - VION Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2011
Zmluva o prenájme ostatnej plochy
50/2011/AXVN
346,03 € Silvia Compálová Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
40/2011/AXVN
396,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.