Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2020
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní právnych služieb
105/2020/AXNV
0,00 € Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. December 2015
AGENCY AGREEMENT for Domexpo 2016
455/2015/AXVN
0,00 € 10000SHOW Network Technology Co.,Ltd, OLITE Exhibition Consulting Co., LTD Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. December 2015
AGENCY AGREEMENT for Solaris 2016
456/2015/AXVN
0,00 € 10000SHOW Network Technology Co.,Ltd, OLITE Exhibition Consulting Co., LTD Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8. Október 2012
Zmluva o spolupráci
430/2012/AXVN
0,00 € 2001 s. r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
29. September 2014
Zmluva o spolupráci
441/2014/AXVN
2 990,00 € 2001 s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
106/2011/AXVN
1 051,20 € 2M media s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o spolupráci
190/2011/AXVN
704,00 € 2M Media s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o spolupráci
249/2011/AXVN
322,00 € 2M Media s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
2. Február 2012
Zmluva o organizovaní sprievodnej akcie
423/2011/AXVN
0,00 € 3 E s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. November 2020
Zmluva o dielo č. 174/2020/AXNV uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
174/2020/AXNV
0,00 € 3apes spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 174/2020/AXNV uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
176/2020/AXNV
0,00 € 3apes spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Júl 2022
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
181/2022/AXNV
82 910,04 € 3apes spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22. Júl 2015
Zmluva o spolupráci
261/2015/AXVN
1 703,38 € 3P spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
1. Marec 2017
Zmluva o spolupráci
67/2017/AXNV
1 419,48 € 3P spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
21. August 2017
Zmluva o spolupráci
327/2017/AXNV
2 173,18 € 3P spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. August 2012
Zmluva o dielo 18/2012 zo dňa 21.6.2012
310/2012/AXVN
0,00 € AB - STAV s. r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 84/2019/AXNV
84/2019/AXNV
111 726,52 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 138/2019/AXNV
138/2019/AXNV
170 380,45 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Máj 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/2019/AXNV
261/2019/AXNV
122 718,66 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Máj 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 84/2019/AXNV
262/2019/AXNV
133 715,13 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik