Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
57/2024/AXNV
1,00 € Slovenský zväz záhradkárov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
272/2023/AXNV
0,00 € Základná organizácia OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 uzatvorenej dňa 16.12.2022
110/2023/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
16. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
359/2022/AXNV
0,00 € Základná organizácia OZPP - agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. November 2022
Poistná zmluva č. 4419015314 uzavretá podľa §788 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
317/2022/AXNV
141 123,21 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. November 2022
Poistná zmluva č. 2459000708 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
319/2022/AXNV
17 447,58 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. November 2022
Poistná zmluva č. 1009901290 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
318/2022/AXNV
16 917,60 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. November 2022
Poistná zmluva č. 3559008587 uzavretá podľa §788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
320/2022/AXNV
14 899,44 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 1110010012 uzatvorený podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
279/2022/AXNV
1 350,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Október 2022
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 2459000358
280/2022/AXNV
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Október 2022
Dodatok č. 1, Poistná zmluva č. 3559005987 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
281/2022/AXNV
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Október 2022
Poistná zmluva č. 411 027 111, Dodatok č. 1
282/2022/AXNV
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. September 2022
Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
239/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. September 2022
Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.20.2021
251/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. September 2022
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
237/2022/AXNV
1,00 € Stredná odborná škola veterinárna agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
21. Jún 2022
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
140/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. Apríl 2022
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
92/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Marec 2022
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
62/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. Marec 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
39/2022/AXNV
0,00 € FOGI, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Február 2022
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
35/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik