Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 012/24_NJ_S
Z/2024/1102/VIII/PDF/PDF_UK
5 850,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
30. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1104/I/PRAF/PRAF
500,00 € Rudolf Bihary Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
30. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1105/I/PRIF/TAJ
280,00 € Ing. Zdenko Tokár Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z/2024/1106/II/RUK/OCOZ
8 238,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
30. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1107/I/PRIF/TAJ
160,00 € Ivan Richter Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
30. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1108/I/PRIF/TAJ
500,00 € RNDr. Martina Zvaríková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
30. Máj 2024
Grant Agreement between the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sports and Media of Ireland and Comenius University, Slovakia
Z/2024/1103/XI/FIF/PC
26 000,00 € Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sports and Media of Ireland Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
Z/2024/1109/XIV/JLF/OP
0,00 € RAVI s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
30. Máj 2024
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Z/2024/1110/XIV/JLF/OP
0,00 € RAVI s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
30. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1111/IV/PRIF/TAJ
5 894,20 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta GENEXPRESS, spol. s r.o.
30. Máj 2024
DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE uzatvorenej na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
D/2024/1112/XIV/LF/PR
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
30. Máj 2024
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-Info-2017-28/04
D/2024/1113/XI/PRIF/OVVP
178 169,04 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. RD/2023/2972/XIV/RUK/OCOZ
D/2024/1114/XIV/RUK/OCOZ
56 374,88 € Trend Hygiena, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
30. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. Z/2023/3084/I/FAF/DEK
D/2024/1116/I/FAF/DEK
0,00 € Vortech s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
30. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1117/I/PRIF/TAJ
130,00 € František Kosorín Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
30. Máj 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Z/2024/1118/IX/FIF/TAJ
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
30. Máj 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1119/XIV/RUK/OCOZ
25 957,74 € Farlesk spol. s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
29. Máj 2024
Zmluva o odbornej pomoci prostredníctvom odbornej praxe študentov
Z/2024/1097/IX/LF/PR
0,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
29. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1098/IV/FIF/TAJ
2 804,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Nexteria, o.z.
29. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1099/IV/FIF/TAJ
1 800,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Aukčná spoločnosť SOGA, s.r.o.