Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2015
Grant agreement no: 633053-EUROfusion
FMFI UK/56/2014
424 800 000,00 € the European Atomic Energy Community Univerzita Komenského v Bratislave
22. Október 2019
Zmluva o partnerstve
Z/2019/2286/XI/RUK/OPV
55 649 999,73 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Október 2014
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0405/2013/D2
41 906 375,70 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
14. Január 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPVaV/9/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0405/2013/D3
41 906 375,70 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Komenského v Bratislave
5. Marec 2014
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0405/2013/D1
39 811 056,92 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
2. Marec 2016
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0405/2013/D7
37 516 923,03 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Komenského v Bratislave
1. December 2017
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S KONÁNÍM AKCE S NÁZVEM „MEZINÁRODNÍ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 2018"
ZoPS/35/2017/OVO/UK
28 914 607,00 € GUARANT International spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
1. December 2017
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S KONÁNÍM AKCE S NÁZVEM „MEZINÁRODNÍ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 2018"
ZoPS/35/2017/OVO/PriF
28 914 607,00 € GUARANT International spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
30. Máj 2014
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0817/2013/D1
26 315 229,63 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
27. November 2014
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0817/2013/D2
26 315 229,63 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
5. Marec 2015
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0817/2013/D3
26 315 229,63 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
13. Október 2015
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0817/2013/D4
26 315 229,63 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
5. December 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy OPVaV/16/2013
OPVaV/16/2013
24 999 468,15 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
24. Január 2014
Zmluva o dielo
ZoD/33/2014/OVO/RUK
19 764 000,00 € VÁHOSTAV-SK, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave
29. Máj 2015
Zmluva o dielo - Dodatok č.5, Vybudovanie univerzitného vedeckého parku UK v Bratislave
D5/14/ZoD/33/2014/OVO/RUK
19 764 000,00 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát
19. September 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 09.01 .2014
D3/101/ZoD/33/2014/OVO/RUK
19 683 968,76 € VÁHOSTAV-SK, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát
13. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z/2020/2056/XI/JLF/KD
17 894 129,32 € Výskumná agentúra Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
13. September 2022
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 076/2020/OPII/VA
D/2022/2113/XI/JLF/KD
17 856 423,08 € Výskumná agentúra Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
30. September 2014
Kúpna zmluva č. JLFUK MT 21-OVO/2013
KZ/107/2014/OVO/JLF
12 516 075,00 € Lambda Life a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
19. Máj 2014
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
ZoD/50/2014/OVO/JLF
11 108 349,17 € ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine