Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1821/I/LF/SRVVČ
60,00 € doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Január 2022
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022
Z/2022/121/XIV/RUK/RUK
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva, Odborová organizácia Mlyny UKa vedy na Slovensku pri Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2971/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ing. Ľubomír Voda - AQUA Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. September 2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/2025/I/LF/SRVVC
70,00 € MUDr. Martin Trepáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
8. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2075/I/FIF/OE
200,00 € Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
17. Jún 2024
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
Z/2024/1274/XIV/VP/VP_UK
1 260,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park Packeta Slovakia s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2024/1316/III/FM/TJ
3 000,00 € FGL solution s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1317/VIII/FAF/DEK
0,00 € Slovenská lekárnická komora Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1318/I/RUK/OCOZ
47 877,24 € IPK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. Jún 2024
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z/2024/1319/III/FMFI/DEK
180,00 € Gerlach European Customs Services, spol s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1320/I/FTVŠ/DEK
28 200,00 € Studio 404, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1321/I/LF/PR
21 600,00 € DrevoZruby s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1289/VIII/RKCMBF/RKCMBF
25 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1290/VIII/RKCMBF/RKCMBF
25 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o odbornej pomoci prostredníctvom odbornej praxe študentov
Z/2024/1291/IX/LF/PR
0,00 € SAPIENTIA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1292/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1293/I/LF/ODDVVC
100,00 € prof. MUDr. Stanislava Mičuda, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1294/I/LF/ODDVVC
100,00 € prof. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph. D.., MBA Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1295/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1296/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta