Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
Z/2024/1259/VII/JLF/VIAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Rôzne - v prílohe
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
D/2024/1260/IX/PDF/SO_PDF_UK
0,00 € Občianske združenie PRIMA Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
14. Jún 2024
Zmluva o dielo JLFUK MT 25 – ZNH/2024
Z/2024/1261/I/JLF/OP
48 349,46 € Ing. Peter Foldvári-Rock centrum Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1262/IV/FIF/TAJ
332,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Flora Tour, s.r.o.
13. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
D/2024/1233/III/FIF/TAJ
1 021,99 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1234/I/PRIF/TAJ
100,00 € Dr. Jan Van Dam Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1235/I/PRIF/TAJ
100,00 € doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1236/I/PRIF/TAJ
100,00 € Dr. Jérôme Prieto Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z/2024/1237/III/FM/TJ
4 800,00 € Lackner Ventures & Consulting GmbH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1238/I/LF/ODDVVC
30,00 € doc. MUDr. Miroslav Kilian, PhD., MBA Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1239/I/LF/ODDVVC
100,00 € prof. MUDr. Dr. h. c. Robert Hatala, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1240/I/LF/ODDVVC
70,00 € MUDr. Peter Polan, PhD., MPH Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1232/IV/RUK/ONPC
403,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát KMVK s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1241/I/LF/PR
193 451,84 € KN Construction s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1242/I/FIF/OE
300,00 € Mgr. Miroslav Záhradník, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
13. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
Z/2024/1243/XIV/RUK/OVV
51,60 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku
D/2024/1244/IX/LF/PR
0,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1245/I/FM/TJ
38 281,43 € HB Team, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1246/I/FM/TJ
20 276,04 € Elekon, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
12. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo
Z/2024/1223/I/PRIF/TAJ
69 000,00 € Geologický ústav AV ČR, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta