Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1081/I/LF/SS
50,00 € MUDr. Michaela Blaško, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1082/I/PRIF/TAJ
130,00 € Conrad James Riepl, MSc., BSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1083/IX/LF/SS
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1084/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ján Kováč Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
28. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 014/24_NJ_S
Z/2024/1085/VIII/FIF/TAJ
5 850,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1086/IV/FSEV/SD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Dallmayr Vending and Office k.s.
28. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1087/I/FIF/OE
2 200,00 € Erik-Jan Kuipers Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z/2024/1088/XI/FMFI/DEK
50 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Výskumná agentúra
28. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1089/I/PRIF/TAJ
130,00 € Ing. Anna Macková Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
28. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
Z/2024/1090/VII/EBF/KTAJ
265,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Anna Dorociaková
28. Máj 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1091/XIV/RUK/OCOZ
329 805,00 € Attack Promotion s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
28. Máj 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1092/XIV/RUK/OCOZ
21 820,38 € Attack Promotion s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
28. Máj 2024
P L A T O B N Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 1 k ZMLUVE O UBYTOVANÍ ev.č.f. 06/2024/I 205 ZoNBP
D/2024/1093/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Anna Dorociaková
28. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 2021-2-SK01-KA210-SCH-000050945
D/2024/1096/XI/FSEV/UESMV
13 678,75 € EDUSOC, o.z. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28. Máj 2024
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
Z/2024/1094/XIV/LF/PR
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-23-0057
Z/2024/1057/XI/PRIF/OVVP
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad
Z/2024/1058/XIV/RUK/OMV
250,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Edit Rieglová
27. Máj 2024
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2024/05/03/MM
Z/2024/1059/XIV/PRIF/TAJ
528,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad
Z/2024/1060/XIV/RUK/OMV
250,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Katarína Maťugová
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad
Z/2024/1061/XIV/RUK/OMV
250,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Terézia Labátová