Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2021
D o d a t o k Č . 1 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 04/2021/ZoNBP
D/2021/1732/VII/EBF/KTAJ
-0,40 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
24. Január 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
Z/2022/93/VII/VMĽŠ/UO
-0,10 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Rôzne - v prílohe
7. Február 2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2022 uzatvorená medzi Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine UK v Bratislave (JLF UK)
Z/2022/179/XIV/JLF/KD
-0,10 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri JLF UK v Martine Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
9. Február 2011
Sponzorský dar na vedecké podujatie
XII/1/2011/DEK-ŠVK
0,00 € Sigma Aldrich, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
9. Február 2011
zmluva o spolupráci
XIII/1/2011/KGE
0,00 € Ústav experimentálnej onkológie Slovesnkej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
10. Február 2011
Dodatok č.8 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
007/2009/2.2/OPVaV
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
11. Február 2011
Zámenná zmluva
II/17/11/RUK
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave
18. Február 2011
Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.8-863-001408
XII/64/10/5/11/JLF
0,00 € QBE INSURANCE(EUROPE)LIMITED Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
1. Marec 2011
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „DEŇ NARCISOV 2011”
XIII/2/2011/KTV
0,00 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
1. Marec 2011
Dodatok č.8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/2.2/OPVaV
Doplnená
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
2. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve realizácii výskumnej úlohy
XII/140/10/28/11/RUK
Doplnená
0,00 € AScll Solutions, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
3. Marec 2011
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.II/32/10/RUK
II/32/10/36/11/RUK
0,00 € Bohuš Šesták-VEĽKOSKLAD Univerzita Komenského v Bratislave
3. Marec 2011
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.II/34/10/RUK
II/34/10/35/11/RUK
0,00 € Bohuš Šesták-VEĽKOSKLAD Univerzita Komenského v Bratislave
11. Marec 2011
Dodatok č.2 k zmluve o nájme ostatných priestorov č.IV/10/10/Družba
IV/10/10/Družba
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolský internát Družba
18. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí stravovacích služieb č.2/2010 z 30.9.2010
Z-VIaJ-2011-01
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Jesseniova lekárska fakulta v Martine SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
18. Marec 2011
Dodatok č.2 ku zmluve o spolupráci zo dňa 12./13.1.2010
XIII/6/2010/2/2010/1/2011/KGE
0,00 € Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
23. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
Z-VIaJ-2011-02
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Jesseniova lekárska fakulta v Martine VMK Martin
24. Marec 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. II/154/10/RUK
II/154/10/37/11/RUK
0,00 € KANEX Slovakia s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
29. Marec 2011
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.VVCE-0070-07
Z-UKPRIF-2011-024
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
29. Marec 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.LPP-0049-07
Z-UKPRIF-2011-025
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta