Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1190/I/FAF/DEK
60,00 € doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1191/IV/FIF/TAJ
1 498,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta NORSONIC Slovensko s.r.o.
7. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1192/I/FSEV/UVP
100,00 € assoc. prof. Anamarija Musa, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z/2024/1179/IX/FTVŠ/DEK
0,00 € Unilabs Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu
6. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2024/1180/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € JUHALEK s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
6. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1181/VIII/FMFI/DEK
660,00 € ProRate s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Jún 2024
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní
Z/2024/1182/VII/RUK/UOD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
6. Jún 2024
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní
Z/2024/1183/VII/RUK/UOD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
5. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
Z/2024/1166/XIV/PRAF/PRAF
0,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
5. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2024/1168/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € PRADOS s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
5. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
D/2024/1169/II/LF/PR
0,00 € RON Software, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
5. Jún 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1170/XIV/RUK/OCOZ
34 164,78 € CLEAN TONERY, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
5. Jún 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní č. Z/2023/2188/VII/RUK/UO
Z/2024/1171/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Mgr. Daniela Hrušovská, PhD.
5. Jún 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1172/XIV/RUK/OCOZ
57 403,14 € CLEAN TONERY, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
5. Jún 2024
Zmluva o nájme číslo: ABO -165006/1/2024
Z/2024/1173/XIV/PRIF/TAJ
564,72 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
5. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme bytu
Z/2024/1174/IV/RUK/ONPC
404,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Fils Andriamainty
5. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní (komerčná) VII/000564/2024/UBYT
Z/2024/1175/VII/RUK/UO
645,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát MUDr. Jana Káčeríková
5. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1176/IV/FTVŠ/DEK
150,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu Igor Spiegel - SPIEGEL
5. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti strechy č. Z/2023/183/IV/RUK/RUK
D/2024/1177/IV/RUK/ONPC
7 479,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát SWAN, a.s.
5. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1178/I/FSEV/UVP
100,00 € doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied