Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1143/I/PRIF/TAJ
515,00 € doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1144/I/PRIF/TAJ
1 309,00 € RNDr. Peter Gajdoš, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1145/I/PRIF/TAJ
561,00 € doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1146/I/PRIF/TAJ
349,00 € prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1147/I/PRIF/TAJ
655,00 € RNDr. Tomáš Navara, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z/2024/855/II/RUK/OCOZ
D/2024/1148/II/PRAF/OCOZ
0,00 € BCP HOLDING, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
4. Jún 2024
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
Z/2024/1149/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € DermaPoint s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
4. Jún 2024
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
Z/2024/1150/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € ADOS-MEDICUS s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
Z/2024/1151/III/RUK/OCOZ
37 728,00 € RICOH Slovakia s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1152/I/PRIF/TAJ
100,00 € prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1153/I/RUK/OCOZ
448 892,00 € BEGA s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1154/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1155/I/PRIF/TAJ
100,00 € doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1156/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Jún 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z/2024/1157/IX/FMFI/DEK
6 000,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v. v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1158/I/PRIF/TAJ
100,00 € doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1159/I/FIF/OE
300,00 € Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
4. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb
Z/2024/1160/III/FMFI/DEK
7 000,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
Z/2024/1161/III/RUK/OCOZ
69 180,00 € Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
4. Jún 2024
"Stamp Fabrication Tool" PURCHASE CONTRACT concluded underthe provisions of Section 409 et seq of the Act No. 513/1991 (Act No. 343/2015) Coll., the Commercial Code, as amended
Z/2024/1162/II/FMFI/DEK
27 000,00 € EV Group Európe & Asia/Pacific GmbH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky