Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Hosting Agreement
Z/2024/1163/XIV/FMFI/DEK
3 600,00 € Dr. Younes Valadbeigil Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
D/2024/1164/IX/PDF/SO_PDF_UK
0,00 € Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
4. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME
Z/2024/1165/XIV/PRIF/TAJ
555,14 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Z/2024/1167/XIV/PRAF/PRAF
1 443,43 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
3. Jún 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1135/XIV/RUK/OCOZ
53 407,60 € LEXMAN EU, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
3. Jún 2024
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2024/1136/XIII/PRIF/OVVP
0,00 € Dr. Shalu Shalu Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
3. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1137/I/PRIF/TAJ
900,00 € Mgr. Ondrej Vargovčík Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
3. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Z/2024/1141/IV/JLF/RPC
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine A-medi management, s.r.o.
3. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní (študentská)
Z/2024/1138/VII/RUK/UOD
122,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Tomáš Černý
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1139/IV/FIF/TAJ
868,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1140/IV/FIF/TAJ
300,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Play Piano
3. Jún 2024
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI NA RIEŠENÍ PROJEKTU APVV-20-0615
D/2024/1142/IX/FTVŠ/DEK
22 426,00 € Neuroimunologický ustav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu
31. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1115/I/FM/TJ
150,00 € prof. Ing. Libuše Müllerová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
31. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. 06/2021
D/2024/1120/IX/VP/VP_UK
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park MultiplexDX, s.r.o.
31. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1121/I/PRIF/TAJ
900,00 € Mgr. Kornélia Tuhrinová Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
31. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. ZOS/384/2024/BVS
Z/2024/1122/IX/FTVŠ/DEK
770,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu
31. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 202/2024
Z/2024/1123/IV/FTVŠ/DEK
80,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
D/2024/1124/IX/PDF/SO_PDF_UK
0,00 € Ambulancia liečebnej pedagogiky, Ďumbierska 10/A, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
31. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Z/2024/1125/III/FIF/TAJ
1 021,99 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
31. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Z/2024/1126/III/FIF/TAJ
1 264,32 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta