Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1320/I/FTVŠ/DEK
28 200,00 € Studio 404, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1321/I/LF/PR
21 600,00 € DrevoZruby s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1289/VIII/RKCMBF/RKCMBF
25 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1290/VIII/RKCMBF/RKCMBF
25 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o odbornej pomoci prostredníctvom odbornej praxe študentov
Z/2024/1291/IX/LF/PR
0,00 € SAPIENTIA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1292/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1293/I/LF/ODDVVC
100,00 € prof. MUDr. Stanislava Mičuda, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1294/I/LF/ODDVVC
100,00 € prof. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph. D.., MBA Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1295/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1296/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1297/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1298/IV/FIF/TAJ
761,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta East Group INC s. r. o.
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1299/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. RNDr. Marta Mydlárová Blaščáková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1300/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1301/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1302/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. RNDr. Soňa Čierniková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1303/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. MUDr. Martin Černák, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
Z/2024/1304/XIV/RUK/ARCH
0,00 € doc. Milan Lukáč, akad. soch. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20. Jún 2024
ZMLUVA o zabezpečení odbornej praxe študentov odboru verejné zdravotníctvo Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine č. 08 /2024/ JLF/ŠO
Z/2024/1305/III/JLF/SO
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1306/I/EBF/KTAJ
7 910,00 € prof. Daniel Slivka PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta