Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1100/IV/FIF/TAJ
1 168,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Jesenského 6
29. Máj 2024
Zmluva o dielo JLFUK MT 16 – ZNH/2024
Z/2024/1101/I/JLF/OP
30 824,40 € JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s.r.o.-odštepný závod Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
28. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1075/I/PRIF/TAJ
200,00 € MSc. Branislav Endel Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2024/1076/III/FSEV/UESMV
12 000,00 € MEDIAN SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1077/I/FIF/OE
1 000,00 € Muriel Waterlot Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1078/I/FSEV/UESMV
100,00 € Ana Cláudia Carvalho Campina Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Z/2024/1079/IX/FM/TJ
130,00 € prof. Ing. Alena Kocmanová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
28. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1080/I/LF/SS
50,00 € MUDr. Jakub Daniš Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1081/I/LF/SS
50,00 € MUDr. Michaela Blaško, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1082/I/PRIF/TAJ
130,00 € Conrad James Riepl, MSc., BSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1083/IX/LF/SS
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1084/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ján Kováč Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
28. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 014/24_NJ_S
Z/2024/1085/VIII/FIF/TAJ
5 850,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1086/IV/FSEV/SD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Dallmayr Vending and Office k.s.
28. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1087/I/FIF/OE
2 200,00 € Erik-Jan Kuipers Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z/2024/1088/XI/FMFI/DEK
50 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Výskumná agentúra
28. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1089/I/PRIF/TAJ
130,00 € Ing. Anna Macková Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
28. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
Z/2024/1090/VII/EBF/KTAJ
265,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Anna Dorociaková
28. Máj 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1091/XIV/RUK/OCOZ
329 805,00 € Attack Promotion s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
28. Máj 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1092/XIV/RUK/OCOZ
21 820,38 € Attack Promotion s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát