Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1296/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1297/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1298/IV/FIF/TAJ
761,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta East Group INC s. r. o.
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1299/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. RNDr. Marta Mydlárová Blaščáková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1300/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1301/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1302/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. RNDr. Soňa Čierniková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1303/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. MUDr. Martin Černák, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
Z/2024/1304/XIV/RUK/ARCH
0,00 € doc. Milan Lukáč, akad. soch. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20. Jún 2024
ZMLUVA o zabezpečení odbornej praxe študentov odboru verejné zdravotníctvo Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine č. 08 /2024/ JLF/ŠO
Z/2024/1305/III/JLF/SO
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1306/I/EBF/KTAJ
7 910,00 € prof. Daniel Slivka PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
D/2024/1308/XI/JLF/CEVED
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
20. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
Z/2024/1309/XIV/RUK/VYD
60,00 € doc. RNDr. Michal Demetrian, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
Z/2024/1310/XIV/RUK/VYD
60,00 € doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
Z/2024/1311/XIV/RUK/VYD
60,00 € Mgr. Dušana Augustovičová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1312/I/PRIF/TAJ
100,00 € prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a o vytvorení spoločného pracoviska
Z/2024/1313/IX/LF/PR
0,00 € Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Rámcová dohoda
RD/2024/1314/II/RUK/OCOZ
54 534,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z/2024/1315/II/FAF/DEK
15 880,80 € HELAGO-SK. S-r-o- Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
18. Jún 2024
Akceptácia grantu
Z/2024/1276/XI/FSEV/USA
3 000,00 € SAIA.n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied