Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/2020/1223/IV/RUK/OSN
D/2024/1324/IV/RUK/ONPC
484,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Vodácke centrum,s.r.o.
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Z/2024/1328/I/PDF/PDF
200,00 € Mgr. Bc. Veronika Ružičková, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Z/2024/1329/I/PDF/PDF
100,00 € doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Z/2024/1330/I/PDF/PDF
300,00 € prof. PaedDr. Márie Vítková, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1331/I/EBF/KTAJ
100,00 € prof. ThDr. Juraj Bándy Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1332/I/EBF/KTAJ
100,00 € Petr Chalupa Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1333/I/EBF/KTAJ
100,00 € Martin Prudký Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2024/1316/III/FM/TJ
3 000,00 € FGL solution s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1317/VIII/FAF/DEK
0,00 € Slovenská lekárnická komora Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1318/I/RUK/OCOZ
47 877,24 € IPK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. Jún 2024
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z/2024/1319/III/FMFI/DEK
180,00 € Gerlach European Customs Services, spol s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1320/I/FTVŠ/DEK
28 200,00 € Studio 404, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1321/I/LF/PR
21 600,00 € DrevoZruby s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1289/VIII/RKCMBF/RKCMBF
25 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z/2024/1290/VIII/RKCMBF/RKCMBF
25 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o odbornej pomoci prostredníctvom odbornej praxe študentov
Z/2024/1291/IX/LF/PR
0,00 € SAPIENTIA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1292/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1293/I/LF/ODDVVC
100,00 € prof. MUDr. Stanislava Mičuda, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1294/I/LF/ODDVVC
100,00 € prof. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph. D.., MBA Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1295/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta