Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo
Z/2024/1223/I/PRIF/TAJ
69 000,00 € Geologický ústav AV ČR, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
12. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
Z/2024/1224/XIV/PRAF/PRAF
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
12. Jún 2024
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 092/2021/OPII/VA
D/2024/1225/XI/JLF/CEVED
5 325 274,18 € Výskumná agentúra Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
12. Jún 2024
DODATOK č. 3 k Zmluve o partnerstve
D/2024/1226/XI/JLF/CEVED
0,00 € MATADOR Automation, s.r.o., R-DAS, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
Z/2024/1227/IX/PRAF/PRAF
2 495,00 € European Institute Of Education, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
Z/2024/1228/XIV/RUK/ARCH
0,00 € akad. soch. Marián Polonský Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
12. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1229/I/PRIF/TAJ
362,00 € Mgr. Igor Malenovský, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
12. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1230/IV/FIF/TAJ
468,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Nadácia Konzervatória v Bratislave
12. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1231/I/PRIF/TAJ
100,00 € Assoc. prof. Marc Furió Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000512/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1202/VII/RUK/UO
275,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Vianney Dubois
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000508/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1203/VII/RUK/UO
222,20 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Dominik Barančík
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000521/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1204/VII/RUK/UO
215,60 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Mohammad Jamal Miraki
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1205/I/LF/PR
35 820,00 € VDD Orava, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000497/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1206/VII/RUK/UO
243,10 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Jakub Hlubek
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000493/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1207/VII/RUK/UO
262,90 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Nicolas Slim
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000490/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1208/VII/RUK/UO
235,40 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Mykyta Makieiev
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000476/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1209/VII/RUK/UO
215,60 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Ziyodulla Nurov
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000479/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1210/VII/RUK/UO
235,40 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Anton Mazharystyi
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000475/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1211/VII/RUK/UO
220,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Aleksandr Efimov
11. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní VII/000473/2024/UBYT (komerčná)
Z/2024/1212/VII/RUK/UO
215,60 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Thi Hang Vu