Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
1058/2024 info
514,22 € Slovenská pošta, a. s. Libor Valta
6. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
746/2024 info
2 367,60 € Slovenská pošta, a. s. Dana Dobrová
27. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme služobného bytu
3/851/2021 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Jarmila Horečná
27. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme služobného bytu
5/977/2019 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Andrea Kostolániová
30. Máj 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1029/2024 info
2 692,44 € Slovenská pošta, a. s. Stanislav Katreniak
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1060/2024 info
3 363,16 € Slovenská pošta, a. s. Mgr. Mária Cichá
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1022/2024 info
1 335,40 € Slovenská pošta, a. s. Nataša Fedoroňková NATEX
3. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme služobného bytu
7/1082/2017 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Anežka Olejárová
6. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
1012/2024 info
2 748,24 € Slovenská pošta, a. s. Jarmila Gulačová
6. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme služobného bytu
2/875/2022 info
1 116,24 € Slovenská pošta, a. s. Soňa Konečníková
12. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1015/2024 info
24 761,95 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
12. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme služobného bytu
3/825/2021 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Jozef Jurišin
6. Jún 2024
POISTNÁ ZMLUVA
1094/2024
2,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1166/2024
0,00 € Viola Papp VIOLA-HOBBY OBCHOD Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1233/2024
0,00 € SANN s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1234/2024
0,00 € Petra Galova s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1227/2024
0,00 € GARDEN Komjatice s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1196/2024
0,00 € Katarína Vanyová Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1228/2024
0,00 € Alfréd Izsák – FI FREDO Slovenská pošta, a. s.
13. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1246/2024
0,00 € Renáta Líšková Slovenská pošta, a. s.