Centrálny register zmlúv

Slovenská pošta, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
DODATOK č. 9 k Zmluve o nájme bytu
9/1723/2014 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Blanka Jaczková
18. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
1277/2023 info
465,41 € Slovenská pošta, a. s. STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
8. August 2023
Zmluva o nájme služobného bytu
958/2023 info
1 799,76 € Slovenská pošta, a. s. Natália Gáborová
17. August 2023
Zmluva o nájme pozemku
1115/2023
600,00 € Mestská časť Košice - Krásna Slovenská pošta, a. s.
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1203/2023 info
1 480,45 € Slovenská pošta, a. s. KA5, s.r.o.
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1118/2023 info
1 670,64 € Slovenská pošta, a. s. AXIMUN s. r. o.
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1162/2023 info
2 331,85 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
7. September 2023
Zmluva o nájme služobného bytu
1278/2023 info
2 262,48 € Slovenská pošta, a. s. Mgr. Dominik Gonda
11. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1247/2023
3 376,20 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a.s.
11. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1248/2023
2 329,38 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
12. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1170/2023 info
2 118,39 € Slovenská pošta, a. s. Mgr. Jana Vilhanová
12. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1262/2023 info
557,98 € Slovenská pošta, a. s. Dana Kováčová
18. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1254/2023 info
1 274,88 € Slovenská pošta, a. s. Tatiana Záborská
18. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1257/2023 info
1 799,89 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
18. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1326/2023 info
2 513,42 € Slovenská pošta, a. s. Ing. Dušan Nevolník FINE WINE
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí miesta na umiestnenie automatu na predaj potravín/nápojov
1207/2023 info
1 133,06 € Slovenská pošta, a. s. Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1325/2023 info
2 825,85 € Slovenská pošta, a. s. BALAŽI SK s. r. o.
19. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1618/2022 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Jana Semanková
21. September 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
1183/2023
0,00 € ROBKERK, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
21. September 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
1184/2023
0,00 € Štefan Bakšay - Camion Bistro Slovenská pošta, a. s.